27 พฤศจิกายน 2557
อาชีพของคนมีฝัน
  อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่อิสระมีเกียรติ ช่วยหลือสังคม และสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเองได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ
 หากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่น อยากจะเข้าร่วมอยู่ใน อาชีพที่น่าภาคภูมิใจนี้ กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ หรือนำ เอกสารการสมัครตัวแทน มาสมัครด้วยตนเองได้ที่
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 
 ผู้ที่จะเข้ามาสู่อาชีพตัวแทนขายประกันชีวิตนั้น มักมีคำถามข้องใจใหญ่ๆ อยู่ 4 ข้อด้วยกัน
 1.งานนี้เป็นงานอะไรกันแน่ ?
 2.โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ?
 3.ฉันทำได้ไหม ?
 4.บริษัทนี้เป็นอย่างไร ?
 
 งานนี้เป็นงานอะไรกันแน่ ?
    คนทั่วไปมักจะมองธุรกิจและวิชาชีพประกันชีวิต เป็นเพียงอาชีพหนึ่งของการเพิ่มพูนรายได้โดยขาดความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท้ของธุรกิจและวิชาชีพอย่างแท้จริง
    ธาตุแท้นั้น ถือเป็นธุรกิจและวิชาชีพแขนงหนึ่งที่เรียกว่า อาชีวปฎิญาณ (Professional)เช่นเดียวกับ แพทย์ พยาบาล ครู ซึ่งต้องมีความรู้และใช้ความรู้นั้นไปปฎิบัติงานให้ได้ผล
 ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมสูง
    มนุษย์เรา อยู่ได้ด้วยปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค การจะได้มาซึ่งปัจจัย 4 เราจึงต้องมีรายได้ แต่เราก็จะพบว่ามีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เรา
 ขาดรายได้ เช่น การไร้งาน ความตาย หน้าที่ของนักขาย ประกันชีวิตนั้นคือ ต้องค้นหาความต้องการต่างๆ และสร้างกองทุนขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อไม่ต้องอยู่อย่างยาก
 ลำบากเมื่อภัยมาถึง
    งานนี้เป็นอาชีพแห่งศรัทธา งานสังคมสงเคราะห์ที่สร้างบุญสร้างกุศลของนักวิชาชีพที่ออกไปจัดสรรรายได้ในปัจจุบันให้กับเพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นรายได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการระดมทุน
   เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาล
 
โอกาสในความสุขใจ
    นักขายประกันชีวิต เป็นอาชีพที่ช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว รู้จักจัดสรรเงินเพื่อปลดเปลื้องภาระ และมีความกตัญญูต่อบิดามารดา สร้างความมั่นคง
 และสร้างมรดกให้ลูกหลาน
 
โอกาสในการสร้างรายได้และตกสู่ทายาท
    นักขายประกันชีวิต เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ไม่จำกัด ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ ยิ่งทำมาก ก็ได้มาก และเป็น รายได้ที่เพิ่มพูน ต่อเนื่องตราบเท่าที่ยังคงอยู่ในอาชีพ
 และสามารถส่งมอบรายได้ที่สร้างมา เป็นมรดกตกทอดสู่ทายาท เพื่อสร้างความมั่นคงตลอดไป
 เอกสารสมัครตัวแทน
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่น อยากจะเข้าร่วมอยู่ในอาชีพที่น่าภาคภูมิใจนี้ ท่านสามารถ กรอกใบสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเองที่
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ตืดต่อส่วนสถิติและสัญญาตัวแทน พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 - ใบสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต
 - ใบสมัครสอบ
 - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 - สำเนาบัตรประชาชน
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 - ค่าธรรมเนียม 200 บาท
รายละเอียดการสอบ
 วันสอบ ท่านสามารถเลือกวันสอบได้เอง ตาม ตารางการสอบ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
ผลสอบ
 บริษัทฯจะประกาศผลสอบให้ทราบหลังจากวันสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์ หากท่านสอบผ่าน ให้ยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ ภายในกำหนด 1 ปี
 นับแต่วันประกาศผลสอบ มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิ์ต้องสมัครสอบเป็นตัวแทนใหม่

 ตารางการสอบตัวแทนประกันชีวิต
ตารางการสอบตัวแทนประกันชีวิต ประจำปี 2555  
 ตารางสอบตัวแทนประกันชีวิตปี 55 (ภูมิภาค)  Download
 ตารางสอบตัวแทนประกันชีวิตปี 55 (สำนักงานใหญ่)  Download


 ผลสอบตัวแทนประกันภัย
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลผลสอบได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมประกันชีวิตไทยและคปภ.
ประเภท  สถานที่
 ตรวจสอบผลสอบตัวแทนประกันชีวิต  สมาคมประกันชีวิตไทย 
 ตรวจผลสอบตัวแทน-นายหน้าประกันภัยรายกลุ่ม  คปภ.
 ตรวจผลสอบตัวแทน-นายหน้าประกันภัยรายบุคคล  คปภ.
ฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ
SiteMap
 เกี่ยวกับเรา
 แบบประกันของเรา  ข่าวสาร กิจกรรม
 นักลงทุนสัมพันธ์
 ร่วมงานกับเรา
 โรงพยาบาลคู่สัญญา
   ข้อมูลองค์กร   ประเภทสามัญ
    ข่าวประชาสัมพันธ์     ข้อมูลทางการเงิน    สวัสดิการพนักงาน   โรงพยาบาลคู่สัญญา
   โครงสร้างองค์กร    ประเภทกลุ่ม
    ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น    ตำแหน่งงานว่าง  
   คณะกรรมการ
   ผู้มีสินเชื่อ
    บทวิเคราะห์หลักทรัพย์    สมัครพนักงานออนไลน์  ติดต่อเรา
   รางวัลแห่งเกียรติยศ    แบงก์แอสชัวรันส์
    ข้อมูลอุตสาหกรรม    สมัครฝึกงาน  
  ฐานะการเงินและผลดำเนินการ
 
    ห้องข่าว    สมัครตัวแทน  
   วันหยุดประจำปี         ข้อมูลนำเสนอต่อนักลงทุน    
  เครือข่ายสาขา
       ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
   
           
ลูกค้าสัมพันธ์
 ตัวแทนสัมพันธ์  ผู้ประสานงาน  

  ระบบตัวแทนสัมพันธ์
 
    รายการ We are BLA  เจ้าหน้าที่ธนาคาร
    * เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Firefox, Safari, Chrome , internet explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)